Praktiska funktioner

bokning

Vi kan inte lägga in sådan information åt er men däremot se till att alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga. Här är en lista över de mest basala funktioner de flesta föreningar vill ha:

Basfunktioner
  • Nyhetssida
  • Information om föreningen med kontaktuppgifter, kontaktformulär
  • Bokningssida för t.ex. gästrum och föreningslokaler (Klicka HÄR för demo)
  • Anslagstavla där medlemmarna själva kan lägga in synpunkter och frågor
  • Annonstorg där man kan annonsera ut begagnade saker som kanske andra i föreningen kan ha nytta av
  • Kalender där man kan lägga in t.ex. dagar för områdesstädning, årsstämmor
  • Fotoalbum med bilder från föreningsaktiviteter och liknande
  • Nyhetsbrev där man enkelt kan skicka ut information via mail till medlemmarna

Listan kan göras hur lång som helst….

Säkerhet

Du kan själv avgöra hur tillgänglig föreningens hemsida skall vara – och för vem! Vanliga informationssidor kanske bör kunna ses av allla, även tillfälliga besökare? Men styrelsen bör kanske ha en egen sektion dit endast styrelseledamöterna har tillgång. Man kanske inte vill att vem som helst skall kunna skriva på Anslagstavlan – lägg en medlemsspärr på denna sida och kanske även på boknings- och annonssidorna.

Genom ett fiffigt medlemssystem med flera olika behörighetsnivåer bestämmer föreningen själv vem som skall kunna se och göra vad.

En annan säkerhetsaspekt är säkerhetskopieringen. Det finns moduler som automatiskt tar en komplett säkerhetskopia av hela hemsidan och skickar den till en server som föreningen har tillgång till. Skulle något hända med sidan kan den återskapas från senaste säkerhetskopian relativt enkelt. Hur ofta en säkerhetskopia skall göras kan man avgöra själv – dagvis, veckovis ller månadsvis. Så även hur många säkerhetskopior man vill spara innan de skrivs över av nya.